วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

"การแปรรูปสบู่ก้อนน้ำผึ้ง" 
    


       โครงการ สถานพินิจฯ ร่วมกับเครือข่ายชุมชนเพื่อการบำบัด ฟื้นฟูและสงเคราะห์เด็กและเยาวชนหลังปล่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  โดยสถานพินิจฯ จันทบุรี ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง) วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

 

ส่วนประกอบสำคัญ
        ๑. หัวเชื้อสบู่   ๑,๐๐๐ กรัม
        ๒. น้ำผึ้ง            ๗๕  กรัม
        ๓. ขมิ้นผง            ๕  กรัม
        ๔. กลิ่น              ๑๕  มิลลิลิตร
        ๕. น้ำสะอาด         ๕  มิลลิลิตร


 วิธีทำ
       ๑.  นำหัวเชื้อสบู่ใส่หม้อตุ๋นด้วยไฟอ่อน ๆ จนละลายหมด
       ๒.  นำขมิ้นละลายน้ำคนให้เข้ากัน เทใส่หม้อตู๋น
       ๓.  ยกลงจากเตาใส่น้ำผึ้ง
       ๔.  ใส่กลิ่นคนให้เป็นเนื้อเดียวกัน
       ๕.  เทลงบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ
       ๖. ทิ้งไว้ให้เย็นจนแข็ง 


          

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น