วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การทำกระถางลายเปลือกไม้

โครงการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนด้วยหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น "ประติมากรรมงานปูนลายไม้" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
โดยสถานพินิจฯ จันทบุรี ร่วมกับ วิทยากรท้องถิ่น อาจารย์วันชัย สวัสดิไชย
 

วัสดุที่ใช้
            ๑. ปูนซิเมนต์
            ๒. เศษผ้าเช็ดตัว หรือผ้าห่ม
            ๓. กระถางพลาสติก
            ๔. ลวด
            ๕. สีพลาสติก
วิธีการทำ
            ๑. เตรียมกระถางพลาสติก
            ๒. ตัดเศษผ้าเช็ดตัว ให้ได้ขนาดพอเหมาะกับกระถาง
            ๓. ผสมปูนกับน้ำ คนให้เข้ากัน
            ๔. นำผ้าที่เตรียมไว้ชุบน้ำปูน
            ๕. นำผ้าชุบปูนคลุมที่กระถาง จัดกลีบ ลายให้ได้รูปทรงที่ต้องการ
            ๖. ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง
            ๗. ทาสีรอบแรก รอแห้ แล้วตกแต่งด้วยสีดำอีกครั้ง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น