วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ประติมากรรมงานปูนลายไม้ "ต้นไม้เสมือนจริง"

โครงการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูเด็กและเยาวชน

ด้วยหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น "ประติมากรรมงานปูนลายไม้"(๒)
ประติมากรรมต้นไม้เสมือนจริง
                 การต่อยอดความคิดของเด็กและเยาวชน จากการฝึกทักษะงานปูนปั้น ได้ประดิษฐ์กระถางลายไม้เล็ก ๆ สู่การพัฒนาผลงาน/ชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ขึ้น  โดยอาศัยหลักการสังเกตธรรมชาติ ผสมผสานกับจิตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งยังรักษาต้นไม้ต้นเดิมไว้


               วันนี้มีต้นไม้ ตอไม้เกิดขึ้นอีกหลายต้น หลายตอ อย่างที่เห็น ด้วยฝีมือเด็กและเยาวชน เป็นความภาคภูมิใจของผู้สร้างสรรค์ผลงาน คือ ตัวเยาวชนเอง และเป็นที่ประทับใจผู้ได้เยี่ยมชม  เป็นการเสริมสร้างความมั่นใจและภาคภูมิใจของเด็กและเยาวชนได้ดีมาก ๆ


 

       เด็ก /เยาวชนที่ได้สร้างสรรค์ผลงานคิด และตั้งใจว่า จะนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้ ไปใช้และสร้างสรรค์ที่บ้าน เพราะเป็นประสบการณที่หาได้ไม่ง่ายเลย... ลองมาดูสรุปขั้นตอนการทำสัก ๒-๓ นาที (ทบทวนความจำ)
  
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น